AMALAN MENGIKUT PETUNJUK QURAN/SUNNAH SEPERTI KEFAHAMAN SALAFUSSOLEHEN – MEI 2015

PRINSIP ASAS SEBAGAI MUSLIM

Pertama:
i. …Tidak taat kepada hukum Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia telah SESAT dengan kesesatan yang nyata. (36:Ahzab)
ii. Berfikir/bertindak tanpa berlandas Quran/Sunnah adalah mengikut hawa nafsu (An-Najmi:3-4).

Kedua:
Kesan menolak satu ayat quran /hadis sahih  dengan sengaja adalah cukup berat (kufur):

Ingkar Sunnah nabi bermaksud ingkar perintah Allah (Dalil: 44: An-Nahl, 59:An-Nisaa, 65:An-Nisaa, 93:Al-Anaam).

* Kesan dari menolak satu hadis Nabi yang sahih adalah cukup berat. Ini kerana sesiapa saja yang mengingkari Sunnah Nabi untuk MENGIKUT PENDAPAT MANUSIA YANG LAIN, bererti dia telah mengingkari persaksiannya dalam kalimah Syahadah “MUHAMMAD ADALAH UTUSAN ALLAH”.

PRINSIP ASAS HUKUM ISLAM

  1. Asal PERKARA DUNIA  semua HALALkecuali  ada dalil MENGHARAMKAN.
  2. Asal PERKARA AKHIRAT (IBADAH) semua HARAMkecuali ada dalil MENGHALALKAN (lihat penerangan 19.0).
Advertisements